V.1. Môže sa verejnosť zúčastniť zasadnutí, na ktorých sa diskutuje alebo rozhoduje o pridelení dotácie?

 
Názov
V.1
 
1Bratislavská župa0 b.nie verejnosť sa môže zúčastniť zastupiteľstva BSK
1Košická župa0 b.nie rokovanie komisie je neverejné, ak komisia nerozhodne inak
1Nitrianska župa0 b.nie verejnosť sa môže zúčastniť zastupiteľstva NSK
1Prešovská župa0 b.nie verejnosť sa môže zúčastniť zastupiteľstva PSK
1Trnavská župa0 b.nie
Priemer0,47 b.
6Žilinská župa0,75 b.čiastočne ŽSK odpovedal, že VZN č. 46/2016 a VZN č. 21/2010 to nezakazuje.
7Banskobystrická župa1,5 b.áno rokovania komisií sú verejné
7Trenčianska župa1,5 b.áno zasadnutia komisie vo veci rozhodnutia o predložených žiadostiach sú podľa platného VZN verejnosti prístupné
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte