Banská Bystrica

Pridať do porovnania
Známka
B+
Celkové hodnotenie
70 %
Pozícia
2.
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
100 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
60 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
77 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
50 %
V. Rozpočet
 
 
100 %
VI. Dotácie a granty
 
 
43 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
55 %
VIII. Personálna politika
 
 
30 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
53 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
90 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
17 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Banská Bystrica
 Známka
B+
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
 Celkové hodnotenie
70 %
 Pozícia
2.
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
  I.
Prístup k informáciám
100 %
  II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
60 %
  III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
77 %
  IV.
Predaj a prenájom majetku
50 %
  V.
Rozpočet
100 %
  VI.
Dotácie a granty
43 %
  VII.
Byty a sociálne zariadenia
55 %
  VIII.
Personálna politika
30 %
  IX.
Etika a konflikt záujmov
53 %
  X.
Územné plánovanie a stavebný úrad
90 %
  XI.
Obecné podniky a investície
17 %

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte