V.1. Obsahoval návrh rozpočtu na rok 2013 slovný opis všetkých položiek (programov, podprogramov a prvkov rozpočtu) v rozpočte vrátane krátkeho zdôvodnenia položky – pri príjmoch titul nadobudnutia a pri výdavkoch zdôvodnenie (účel) výdavku?

 
Názov
V.1
 
Priemer
1Banskobystrická župaánoviď link
1Bratislavská župaánoviď link
1Košická župaánoviď link
1Nitrianska župaánoviď link
1Prešovská županie "návrh rozpočtu je v zmysle Zásad rozpočtového procesu PSK a av súlade s platnou legislatívou predkladaný do úrovne hlavných kategórií a do úrovne programov. Zároveň sa v návrhu rozpočtu schvaľujúmúčelovo určené výdavky (napr. za služby vo vnútroštátnej doprave)."
1Trenčianska župaánoviď link
1Trnavská župaánoviď link
1Žilinská župaánoviď link
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte