III.14. Je verejné obstarávanie organizácii v pôsobnosti VÚC (RO/PO, firmy a n.o. s väčšinovou účasťou) upravené jednotnou internou záväznou normou?

 
Názov
III.14
 
Priemer
1Banskobystrická župaáno Príkaz č. 003/2013/UVO k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK
1Bratislavská župaáno Rozpočtové a príspevkové organizácie Bratislavského samosprávneho kraja pri verejnom obstarávaní postupujú v zmysle zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v zmysle Smernice č. 76/2013 o verejnom obstarávaní v podmienkach BSK. Link: viď link
1Košická župačiastočne KSK nemá platnú smernicu, ktorá upravuje verejné obstarávanie pre organizácie a organizačné útvary KSK. Smernica KSK č. 2/2012 o verejnom obstarávaní platná do 30. 06. 2013 stratila dňom 01.07.2013 účinnosť z dôvodu novelizácie zákona o verejnom obstarávaní.; V súčasnosti je v pripomienkovom konaní nová smernica KSK o verejnom obstarávaní, ktorá upravuje verejné obstarávanie pre všetky organizácie KSK (teda príspevkové aj rozpočtové) a organizačné útvary Úradu KSK. Po schválení bude smernica ako interná norma zverejnená v internej legislatíve na stránke KSK.
1Nitrianska županie Nitriansky samosprávny kraj nemá takúto normu ale v súčasnosti pripravuje návrh novej smernice pri realizovaní procesu verejného obstarávania.
1Prešovská županie "Verejné obstarávanie rozpočtových a príspevkových organizácií nie je upravené jednotnou internou normou. Každá organizácia má svoju vlastnú internú normu."
1Trenčianska župaáno zaslali Smernicu č. 2/2007
1Trnavská župaáno Pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác hradených z kapitálových prostriedkov organizácie postupujú v súlade so „Smernicou riadenia Úradu Trnavského samosprávneho kraja č. 4/2007 – Obstarávanie stavebných akcií a hnuteľného majetku v podmienkach Trnavského samosprávneho kraja“. Pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác hradených z bežných prostriedkov organizácie postupujú v súlade s vlastnými smernicami.
1Žilinská župaáno "Žilinský samosprávny kraj a jeho organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti sa pri verejnom obstarávaní riadia zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisoch a Smernicou 101/2012 o verejnom obstarávaní v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti zverejnenej na stránke

viď link
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte