II.6. Má verejnosť možnosť vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva k ľubovoľnému bodu predtým ako sa dá o ňom hlasovať, a to bez predchádzajúceho schvaľovania poslancami zastupiteľstva? (obmedzenie času a počtu vystúpení je možné)

 
Názov
II.6
 
1Banskobystrická župa1,5 b.čiastočne do rozpravy je podľa Rokovacieho poriadku ZBBSK nutné prihlásiť sa vopred pred začatím zasadnutia (Rokovací poriadok, Čl. VIII, bod 22) viď link
Priemer0,19 b.
2Bratislavská župa0 b.nie podľa Rokovacieho poriadku sa o vystúpení občana na rokovaní zastupiteľstva musí uzniesť nadpolovičná väčšina poslancov, vystúpenie je limitované na tri minúty
2Košická župa0 b.nie možnosť vystúpenia po odsúhlasení poslancami zastupiteľstva viď link
2Nitrianska župa0 b.nie
2Prešovská župa0 b.nie
2Trenčianska župa0 b.nie podľa Rokovacieho poriadku musí vystúpenie občana zastupiteľstvo schváliť hlasovaním (Čl. 10 ods. 2)
viď link
2Trnavská župa0 b.nie „Slovo sa môže udeliť aj inej osobe prítomnej na rokovaní, o čom rozhodujú poslanci zastupiteľstva hlasovaním.“ (Rokovací poriadok, čl. VI ods. 21)
2Žilinská župa0 b.nie
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte