VIII.2. Realizuje Úrad VÚC od 1.1.2010 výberové konania vždy aj na miesta vedúcich zamestnancov?

 
Názov
VIII.2
 
Priemer
1Banskobystrická župaáno
1Bratislavská županie
1Košická županie V súlade s §5 ods.(1) zákona č. 552/2003 Z. z. má Úrad Košického samosprávneho kraja dohodnuté v pracovnom poriadku, že miesta ďalších vedúcich zamestnancov sa obsadzujú na základe personálneho pohovoru, ktorým sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača.
1Nitrianska župaáno V zmysle vnútorného predpisu sa realizujú výberové konania na vedúcich odborov-od 1.1.2010 v počte 3 a na nižšom stupni riadenia (vedúci oddelenia) sa výberové konania nevykonávajú.
1Prešovská župaáno
1Trenčianska županie
1Trnavská župaáno
1Žilinská županie Výber vedúcich zamestnancov na úrade ŽSK je vykonávaný v zmysle interných predpisov zamestnávateľa.
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte