VII.10. Má samospráva trvalo zverejnené zápisnice z rokovania komisií rozhodujúcich o pridelení bytu a prevode bytu do osobného vlastníctva bytov (max. 7 dní po každom zasadnutí komisie alebo žrebovaní)?

 
Názov
VII.10
 
1Bardejov0 b.nie
1Bratislava - Dúbravka0 b.nie
1Bratislava - Karlova Ves0 b.nie
1Bratislava - Petržalka0 b.neodpovedali Komisia rokuje o žiadateľoch vrátane ich osobných
a citlivých údajov (napr. o zdravotnom stave a pod.), ktoré
nie je možné zverejňovať. V zmysle čl. 4 ods.(8) Zásad hospodárenia
s bytmi však starosta štvrťročne predkladá miestnemu zastupiteľstvu
informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách

viď link
1Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie zápisnice z rokovania komisií obsahujú aj iné dôverné informácie a verejnosť má možnosť
k ich nahliadnutiu u všetkých členov komisie (poslanci a aktivisti), na príslušnom oddelení úradu a zástupkyni starostky.
1Bratislava - Ružinov0 b.nie
1Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
1Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
1Detva0 b.nie
1Dunajská Streda0 b.nie
1Handlová0 b.nie
1Holíč0 b.nie
1Humenné0 b.nie
1Kežmarok0 b.nie o nájme bytu rozhoduje mestské zastupiteľstvo
1Komárno0 b.nie
1Levice0 b.nie
1Modra0 b.nie
1Myjava0 b.nie
1Nitra0 b.nie
1Nová Dubnica0 b.neodpovedali iba že komisie nerozhodujú
1Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
1Nové Zámky0 b.nie všetky byty sú žrebované a v priamom prenose vysielané TV NZ, žrebovanie je tiež verejné
1Partizánske0 b.nie
1Pezinok0 b.nie
1Púchov0 b.nie
1Revúca0 b.nie
1Rimavská Sobota0 b.nie
1Sabinov0 b.neodpovedali
1Šamorín0 b.nie
1Senec0 b.nie
1Senica0 b.nie
1Skalica0 b.nie
1Spišská Nová Ves0 b.nie
1Stropkov0 b.nie
1Štúrovo0 b.nie
1Trenčín0 b.nie
1Tvrdošín0 b.nie
1Veľké Kapušany0 b.nie
1Veľký Krtíš0 b.nie
1Veľký Meder0 b.nie
1Vráble0 b.nie
Priemer0,13 b.
42Bánovce nad Bebravou0,25 b.áno na stránke mesta, ale len pre poslancov MsZ
42Banská Bystrica0,25 b.áno čo sa týka prideľovania bytov

viď link
42Banská Štiavnica0,25 b.ánoviď link socialna-a-bytova.html
42Bratislava0,25 b.ánoviď link
42Bratislava - Devínska Nová Ves0,25 b.áno Zverejnené sú zápisnice z rokovania komisie o prideľovaní
bytov. Pri prevode bytov sa postupuje podľa zákona č. 182/1993 v znení
neskorších predpisov.
42Bratislava - Nové Mesto0,25 b.ánoviď link
42Bratislava - Rača0,25 b.áno
42Brezno0,25 b.ánoviď link
42Bytča0,25 b.áno www.bytca.sk
42Čadca0,25 b.áno www.mestocadca.sk/komisie
42Dolný Kubín0,25 b.ánoviď link
42Dubnica nad Váhom0,25 b.ánoviď link
42Galanta0,25 b.ánoviď link
42Hlohovec0,25 b.ánoviď link
42Kolárovo0,25 b.ánoviď link
42Košice0,25 b.ánoviď link v časti sociálne bývanie
42Krompachy0,25 b.áno na webovej stránke mesta Krompachy: viď link
42Kysucké Nové Mesto0,25 b.áno Zápisnice zo zasadnutia komisie sú založené na sekretariáte MsÚ k nahliadnutiu.
42Lučenec0,25 b.ánoviď link
42Malacky0,25 b.áno www.malacky.sk/občan/nájomné byty
42Martin0,25 b.áno www.matramartin.sk
42Michalovce0,25 b.ánoviď link
42Moldava nad Bodvou0,25 b.ánoviď link
42Piešťany0,25 b.áno www.piestany.sk/obcan/samosprava/komisie MsZ
42Považská Bystrica0,25 b.ánoviď link sk/najomne?byty.phtml?id3=3674
42Prešov0,25 b.áno pridelenie bytu – viď link
prevod bytu do osobného vlastníctva – viď link
42Rožňava0,25 b.ánoviď link
42Ružomberok0,25 b.ánoviď link
42Šaľa0,25 b.áno
42Sečovce0,25 b.áno Zápisnice sú súčasťou materiálov na MsZ.
42Sereď0,25 b.áno www.sered.sk/zasadnutie-komisii-program
42Smižany0,25 b.ánoviď link
42Snina0,25 b.áno www.snina.sk –
v časti OBČAN – SAMOSPRÁVA – KOMISIE PRI MsZ
42Stará Ľubovňa0,25 b.áno
42Stará Turá0,25 b.ánoviď link
42Šurany0,25 b.áno www.surany.sk
42Svidník0,25 b.ánoviď link
42Topoľčany0,25 b.áno Z rokovania komisie zverejňujeme zápisnice
o pridelení bytu. Prevod bytu do osobného vlastníctva sa realizuje
v zmysle zákona.
42Trebišov0,25 b.ánoviď link - materiály na rokovanie
42Trnava0,25 b.ánoviď link
42Vranov nad Topľou0,25 b.ánoviď link
42Žiar nad Hronom0,25 b.ánoviď link
42Žilina0,25 b.ánoviď link
42Zlaté Moravce0,25 b.ánoviď link
42Zvolen0,25 b.ánoviď link
87FiľakovoNie, pretože samospráva už dlhodobo
nemá voľné byty na prideľovanie.
87Košice - Dargovských hrdinovMČ nevlastní žiadny byt
87Košice - JuhMČ nevlastní byty
87Košice - Nad jazeromMČ nemá byty
87Košice - SeverMČ nemá byty
87Košice - Sídlisko KVPMČ nevlastní žiadne byty
87Košice - Sídlisko Ťahanovcev kompetencii mesta Košice
87Košice - Staré MestoMČ nemá byty
87Košice - ZápadMČ Košice - Západ nedisponuje bytmi
87Levočao pridelení bytu rozhoduje MsZ, uznesenia sú bezodkladne zverejňované na internetovej stránke mesta
87Liptovský MikulášKomisia sociálna a bytová nerozhoduje o pridelení bytu, posudzuje splnenie
kritérií pre zaradenie do žrebovania o pridelenie bytu. Tieto zápisnice
komisie sociálnej a bytovej nie sú zverejnené, obsahujú osobné údaje
žiadateľov o pridelenie bytov;

byty sa predávajú verejnou obchodnou súťažou, finančná komisia posudzuje podmienky VOS, nie žiadosti jednotlivých kupujúcich, zápisnice z komisie finančnej
sa nezverejňujú na webovom sídle mesta, s materiálmi ich dostávajú poslanci MsZ;
87PopradRozhoduje MsZ a zápisnice z rokovaní sú zverejnené.
87PrievidzaO pridelení bytu a jeho prevode do osobného vlastníctva nerozhoduje komisia, Bytová rada je len iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom primátora mesta, ktorý pôsobí v oblasti hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta.
Informácie o požadovaných voľných a pridelených bytoch sú pravidelne aktualizované na týchto adresách:
viď link viď link
viď link
87Stupavamesto nie je vlastníkom bytov
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte