VII.10. Má samospráva trvalo zverejnené zápisnice z rokovania komisií rozhodujúcich o pridelení bytu a prevode bytu do osobného vlastníctva bytov (max. 7 dní po každom zasadnutí komisie alebo žrebovaní)?

 
Názov
VII.10
 
Priemer0,13 b.
1Bánovce nad Bebravou0,25 b.áno na stránke mesta, ale len pre poslancov MsZ
1Banská Bystrica0,25 b.áno čo sa týka prideľovania bytov

viď link
1Banská Štiavnica0,25 b.ánoviď link socialna-a-bytova.html
1Bardejov0 b.nie
1Bratislava0,25 b.ánoviď link
1Bratislava - Devínska Nová Ves0,25 b.áno Zverejnené sú zápisnice z rokovania komisie o prideľovaní
bytov. Pri prevode bytov sa postupuje podľa zákona č. 182/1993 v znení
neskorších predpisov.
1Bratislava - Dúbravka0 b.nie
1Bratislava - Karlova Ves0 b.nie
1Bratislava - Nové Mesto0,25 b.ánoviď link
1Bratislava - Petržalka0 b.neodpovedali Komisia rokuje o žiadateľoch vrátane ich osobných
a citlivých údajov (napr. o zdravotnom stave a pod.), ktoré
nie je možné zverejňovať. V zmysle čl. 4 ods.(8) Zásad hospodárenia
s bytmi však starosta štvrťročne predkladá miestnemu zastupiteľstvu
informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách

viď link
1Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie zápisnice z rokovania komisií obsahujú aj iné dôverné informácie a verejnosť má možnosť
k ich nahliadnutiu u všetkých členov komisie (poslanci a aktivisti), na príslušnom oddelení úradu a zástupkyni starostky.
1Bratislava - Rača0,25 b.áno
1Bratislava - Ružinov0 b.nie
1Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
1Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
1Brezno0,25 b.ánoviď link
1Bytča0,25 b.áno www.bytca.sk
1Čadca0,25 b.áno www.mestocadca.sk/komisie
1Detva0 b.nie
1Dolný Kubín0,25 b.ánoviď link
1Dubnica nad Váhom0,25 b.ánoviď link
1Dunajská Streda0 b.nie
1FiľakovoNie, pretože samospráva už dlhodobo
nemá voľné byty na prideľovanie.
1Galanta0,25 b.ánoviď link
1Handlová0 b.nie
1Hlohovec0,25 b.ánoviď link
1Holíč0 b.nie
1Humenné0 b.nie
1Kežmarok0 b.nie o nájme bytu rozhoduje mestské zastupiteľstvo
1Kolárovo0,25 b.ánoviď link
1Komárno0 b.nie
1Košice0,25 b.ánoviď link v časti sociálne bývanie
1Košice - Dargovských hrdinovMČ nevlastní žiadny byt
1Košice - JuhMČ nevlastní byty
1Košice - Nad jazeromMČ nemá byty
1Košice - SeverMČ nemá byty
1Košice - Sídlisko KVPMČ nevlastní žiadne byty
1Košice - Sídlisko Ťahanovcev kompetencii mesta Košice
1Košice - Staré MestoMČ nemá byty
1Košice - ZápadMČ Košice - Západ nedisponuje bytmi
1Krompachy0,25 b.áno na webovej stránke mesta Krompachy: viď link
1Kysucké Nové Mesto0,25 b.áno Zápisnice zo zasadnutia komisie sú založené na sekretariáte MsÚ k nahliadnutiu.
1Levice0 b.nie
1Levočao pridelení bytu rozhoduje MsZ, uznesenia sú bezodkladne zverejňované na internetovej stránke mesta
1Liptovský MikulášKomisia sociálna a bytová nerozhoduje o pridelení bytu, posudzuje splnenie
kritérií pre zaradenie do žrebovania o pridelenie bytu. Tieto zápisnice
komisie sociálnej a bytovej nie sú zverejnené, obsahujú osobné údaje
žiadateľov o pridelenie bytov;

byty sa predávajú verejnou obchodnou súťažou, finančná komisia posudzuje podmienky VOS, nie žiadosti jednotlivých kupujúcich, zápisnice z komisie finančnej
sa nezverejňujú na webovom sídle mesta, s materiálmi ich dostávajú poslanci MsZ;
1Lučenec0,25 b.ánoviď link
1Malacky0,25 b.áno www.malacky.sk/občan/nájomné byty
1Martin0,25 b.áno www.matramartin.sk
1Michalovce0,25 b.ánoviď link
1Modra0 b.nie
1Moldava nad Bodvou0,25 b.ánoviď link
1Myjava0 b.nie
1Nitra0 b.nie
1Nová Dubnica0 b.neodpovedali iba že komisie nerozhodujú
1Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
1Nové Zámky0 b.nie všetky byty sú žrebované a v priamom prenose vysielané TV NZ, žrebovanie je tiež verejné
1Partizánske0 b.nie
1Pezinok0 b.nie
1Piešťany0,25 b.áno www.piestany.sk/obcan/samosprava/komisie MsZ
1PopradRozhoduje MsZ a zápisnice z rokovaní sú zverejnené.
1Považská Bystrica0,25 b.ánoviď link sk/najomne?byty.phtml?id3=3674
1Prešov0,25 b.áno pridelenie bytu – viď link
prevod bytu do osobného vlastníctva – viď link
1PrievidzaO pridelení bytu a jeho prevode do osobného vlastníctva nerozhoduje komisia, Bytová rada je len iniciatívnym, poradným a kontrolným orgánom primátora mesta, ktorý pôsobí v oblasti hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve mesta.
Informácie o požadovaných voľných a pridelených bytoch sú pravidelne aktualizované na týchto adresách:
viď link viď link
viď link
1Púchov0 b.nie
1Revúca0 b.nie
1Rimavská Sobota0 b.nie
1Rožňava0,25 b.ánoviď link
1Ružomberok0,25 b.ánoviď link
1Sabinov0 b.neodpovedali
1Šaľa0,25 b.áno
1Šamorín0 b.nie
1Sečovce0,25 b.áno Zápisnice sú súčasťou materiálov na MsZ.
1Senec0 b.nie
1Senica0 b.nie
1Sereď0,25 b.áno www.sered.sk/zasadnutie-komisii-program
1Skalica0 b.nie
1Smižany0,25 b.ánoviď link
1Snina0,25 b.áno www.snina.sk –
v časti OBČAN – SAMOSPRÁVA – KOMISIE PRI MsZ
1Spišská Nová Ves0 b.nie
1Stará Ľubovňa0,25 b.áno
1Stará Turá0,25 b.ánoviď link
1Stropkov0 b.nie
1Stupavamesto nie je vlastníkom bytov
1Štúrovo0 b.nie
1Šurany0,25 b.áno www.surany.sk
1Svidník0,25 b.ánoviď link
1Topoľčany0,25 b.áno Z rokovania komisie zverejňujeme zápisnice
o pridelení bytu. Prevod bytu do osobného vlastníctva sa realizuje
v zmysle zákona.
1Trebišov0,25 b.ánoviď link - materiály na rokovanie
1Trenčín0 b.nie
1Trnava0,25 b.ánoviď link
1Tvrdošín0 b.nie
1Veľké Kapušany0 b.nie
1Veľký Krtíš0 b.nie
1Veľký Meder0 b.nie
1Vráble0 b.nie
1Vranov nad Topľou0,25 b.ánoviď link
1Žiar nad Hronom0,25 b.ánoviď link
1Žilina0,25 b.ánoviď link
1Zlaté Moravce0,25 b.ánoviď link
1Zvolen0,25 b.ánoviď link
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte