O projekte – mestá 21.11.2016 11:07

2016 Hodnotenie Transparency International Slovensko (TIS) Otvorená samospráva 2016, ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní u počtom obyvateľov 100 najväčších miestnych samospráv, vychádza zo štyroch zdrojov dát: Kvality informovanosti prostredníctvom webových stránok samospráv (váha 70,6 %) Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí bežných občanov, no [...]
Čítať zvyšok príspevku »

O projekte – župy 20.11.2016 18:32

2015 Samosprávne kraje (župy) hospodária každoročne spolu s viac ako miliardou eur , čo je 185 eur na každého obyvateľa Slovenska. Sú zodpovedné za kvalitu regionálnych ciest, krajských škôl, sociálnych, kultúrnych a zdravotníckych zariadení. Naše hodnotenie ukazuje, či sú župy pri rozhodovaní o peniazoch transparentné a nakoľko sú otvorené spolupráci a kontrole občanov. Otvorená samospráva [...]
Čítať zvyšok príspevku »

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte