Známka
C+
C+
 
 Celkové hodnotenie
51,1 %
54,2 %
 Pozícia
5.
4,52.
 Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-4
-0
Zložky hodnotenia
Hodnota
Priemer
  I.
Prístup k informáciám
72 %
75 %
  II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
66 %
42 %
  III.
Financie a verejné obstarávanie
64 %
64 %
  IV.
Predaj a prenájom majetku
19 %
28 %
  V.
Dotácie a granty
47 %
39 %
  VI.
Zariadenia sociálnych služieb
79 %
47 %
  VII.
Personálna politika
14 %
36 %
  VIII.
Etika a konflikt záujmov
24 %
41 %
  IX.
Mediálna politika
17 %
46 %
  X.
Podniky a organizácie VÚC
35 %
46 %
  XI.
Dopravná politika
50 %
47 %

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte