XI.5. Bol aktuálny poskytovateľ prímestskej autobusovej dopravy vyberaný vo verejnej súťaži alebo prebieha aktuálne proces takejto súťaže?

 
Názov
XI.5
 
1Košická župa0 b.nie pôvodná zmluva z 2009 predĺžená dodatkami do 2021, verejná súťaž neprebieha
1Prešovská župa0 b.nie zmluvy z roku 2009 predĺžené dodatkami do roku 2023
1Trenčianska župa0 b.nie zmluvy z roku 2009 a dodatky platné do 2023 + Zmluva o spolupráci
Priemer0,88 b.
4Banskobystrická župa1 b.čiastočne dodatky k pôvodnej zmluve, momentálne prebiehajú súdne spory, na ÚVO je predbežné oznámenie k súťaži
4Bratislavská župa1 b.čiastočne zmluva z roku 2009 predĺžená dodatkami do 2021 , nová súťaž vyhlásená 24.4. viď link
4Trnavská župa1 b.čiastočne súťaž vyhlásená 30.3. viď link , zatiaľ platia (do 2020/2021) dodatky k pôvodnej zmluve z roku 2007
7Nitrianska župa2 b.áno verejná súťaž ukončená 20.1.2016 viď link viď link
7Žilinská župa2 b.áno verejná súťaž a následné priame rokovacie konanie z roku 2019, pripravuje sa nový tender na 10 rokov viď link viď link
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte