X.6. Poskytol VÚC informáciu o podieloch v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou samosprávneho kraja?

 
Názov
X.6
 
Priemer0,5 b.
1Banskobystrická župa0,5 b.áno Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., 100 %; Agro-drevinový ekosystém BBSK s.r.o. 100 %; Rozvojové služby BBSK s.r.o. 100 %; Služby rozvoja budov BBSK s.r.o. 100 %; Škola v prírode LP, spol. s.r.o., 49 %
1Bratislavská župa0,5 b.áno Bratislavská integrovaná doprava, a.s., 65%
Regionálne cesty Bratislava, a.s., 68%
1Košická župa0,5 b.áno ORID, s.r.o. 100 %; IDS Východ s.r.o. 50 %; GLIP Košice a.s. 60 %
1Nitrianska župa0,5 b.áno RSUC Nitra a.s. 100%;
ENERGO-SK a.s. 100%;
Slovenské biologické služby a.s. 8 ks akcií po 34 eur(nepatrný podiel); Prvá Komunálna Finančná a.s. 50 ks akcií po 332 eur (nepatrný podiel)
1Trnavská župa0,5 b.áno Fakultná NsP Skalica, a.s., 22,14%
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o., 100%
SMS TTSK s.r.o., 100%
Letisko Piešťany, a.s., 59,31%
1Žilinská župa0,5 b.áno Letisková spoločnosť Žilina, a.s 65,9 %
Sociálnoekonomický podnik s.r.o. 100 %
Integrovaná doprava Žilinského kraja 65 %
7Prešovská županetýka sa
7Trenčianska županetýka sa
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte