V.2. Zverejňuje VÚC pri výzvach na predkladanie žiadostí o dotácie na internete aj kritéria hodnotenia žiadostí dotácií aj s ich váhami?

 
Názov
V.2
 
1Bratislavská župa2 b.ánoviď link vo výzvach sú aj bodové kritériá
1Trnavská župa2 b.áno vo výzvach sú aj kritériá, pri niektorých aj bodovo ohodnotené viď link viď link
1Žilinská župa2 b.áno VZN hodnotiace kritériá umožňuje, sú uvedené vo výzvach, v programe Tematické dotácie sú kritériá povinné viď link
4Trenčianska župa1 b.čiastočne TSK zverejňuje kritéria pre program Zelené oči viď link
Priemer0,88 b.
5Banskobystrická župa0 b.nie kritériá a ich váhy nezverejňuje
5Košická župa0 b.nie
5Nitrianska župa0 b.nie odpoveď: "kritériá v príslušných VZN" - VZN majú podmienky žiadosti, nie kritériá (iba 1), žiadne nemá váhy
5Prešovská župa0 b.nieviď link výzvy obsahujú podmienky, nie kritériá a váhy pre hodnotenie
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte