III.15. Môže župan vykonávať zmeny rozpočtu presahujúce desať percent jeho celkovej výšky aj bez predchádzajúceho súhlasu poslancov VÚC?

 
Názov
III.15
 
Priemer1 b.
1Banskobystrická župa1 b.nie iba presuny, ktoré sa týkajú "rozpočtu úradu" ten tvorí 6 % rozpočtu
1Bratislavská župa1 b.nie zmeny do výšky 5 %
1Košická župa1 b.nie presuny v rámci odvetvia do 10 %, medzi odvetviami do 5 % atď.
1Nitrianska župa1 b.nie Rozpočtové pravidlá NSK viď link
1Prešovská župa1 b.nie riadi sa Zásadami rozpočtového hospodárenia
1Trenčianska župa1 b.nie schvaľovanie zmien do 10 % rozpočtu, uznesenie 43/2018
1Trnavská župa1 b.nie do 10 % upraveného rozpočtu
1Žilinská župa1 b.nie do 5 % rozpočtov, mimo prostriedkov zo štátneho rozpočtu
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte