II.8. Má VÚC prijatý dokument upresňujúci podrobnosti o konaní referenda?

 
Názov
II.8
 
1Košická župa0,5 b.áno VZN 6/2019
1Trenčianska župa0,5 b.áno Čl. 10 Štatútu TSK
viď link
1Trnavská župa0,5 b.áno VZN 53/2019 viď link
1Žilinská župa0,5 b.áno návrh VZN mal byť prijatý na zasadnutí 23.3., ktoré bolo odložené pre COVID19 viď link
Priemer0,25 b.
5Banskobystrická župa0 b.nie informuje o postupe podľa zákona viď link
5Bratislavská župa0 b.nie odpoveď: "nie"
5Nitrianska župa0 b.nie
5Prešovská župa0 b.nie
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte