II.8. Má VÚC prijatý dokument upresňujúci podrobnosti o konaní referenda?

 
Názov
II.8
 
1Banskobystrická župa0 b.nie informuje o postupe podľa zákona viď link
1Bratislavská župa0 b.nie odpoveď: "nie"
1Nitrianska župa0 b.nie
1Prešovská župa0 b.nie
Priemer0,25 b.
5Košická župa0,5 b.áno VZN 6/2019
5Trenčianska župa0,5 b.áno Čl. 10 Štatútu TSK
viď link
5Trnavská župa0,5 b.áno VZN 53/2019 viď link
5Žilinská župa0,5 b.áno návrh VZN mal byť prijatý na zasadnutí 23.3., ktoré bolo odložené pre COVID19 viď link
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte