II.6. Má verejnosť možnosť vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva k ľubovoľnému bodu predtým ako sa dá o ňom hlasovať, a to bez predchádzajúceho schvaľovania poslancami zastupiteľstva? (obmedzenie času a počtu vystúpení je možné)

 
Názov
II.6
 
1Banskobystrická župa3 b.áno je nutné sa vopred prihlásiť, poslanci nehlasujú (Rokovací poriadok, Čl. VIII, bod 22) viď link
Priemer0,38 b.
2Bratislavská župa0 b.nie podľa Rokovacieho poriadku musia poslanci vystúpenie odsúhlasiť
2Košická župa0 b.nie možnosť vystúpenia v bode Otvorená samospráva
2Nitrianska župa0 b.nie slovo na základe hlasovania zastupiteľstva
2Prešovská župa0 b.nie verejnosť len vo vyhradenej časti programu
2Trenčianska župa0 b.nie pravidelný bod Slovo pre verejnosť, o takomto vystúpení sa nehlasuje
2Trnavská župa0 b.nie vystúpenie k akémukoľvek bodu, rozhodujú poslanci hlasovaním (Rokovací poriadok, čl. VII ods. 21) viď link
2Žilinská župa0 b.nie vystúpenie schvaľujú poslanci
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte