II.6. Má verejnosť možnosť vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva k ľubovoľnému bodu predtým ako sa dá o ňom hlasovať, a to bez predchádzajúceho schvaľovania poslancami zastupiteľstva? (obmedzenie času a počtu vystúpení je možné)

 
Názov
II.6
 
1Bratislavská župa0 b.nie podľa Rokovacieho poriadku musia poslanci vystúpenie odsúhlasiť
1Košická župa0 b.nie možnosť vystúpenia v bode Otvorená samospráva
1Nitrianska župa0 b.nie slovo na základe hlasovania zastupiteľstva
1Prešovská župa0 b.nie verejnosť len vo vyhradenej časti programu
1Trenčianska župa0 b.nie pravidelný bod Slovo pre verejnosť, o takomto vystúpení sa nehlasuje
1Trnavská župa0 b.nie vystúpenie k akémukoľvek bodu, rozhodujú poslanci hlasovaním (Rokovací poriadok, čl. VII ods. 21) viď link
1Žilinská župa0 b.nie vystúpenie schvaľujú poslanci
Priemer0,38 b.
8Banskobystrická župa3 b.áno je nutné sa vopred prihlásiť, poslanci nehlasujú (Rokovací poriadok, Čl. VIII, bod 22) viď link
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte