I.17. Odpovedala organizácia VÚC na žiadosť o informácie v zákonnej forme a lehote? (mystery č.2 - najväčšia stredná škola zriadená VÚC)

 
Názov
I.17
 
1Trenčianska župa1 b.do 8 dní Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza
1Trnavská župa1 b.do 8 dní Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
Priemer0,25 b.
3Banskobystrická župa0 b.neodpovedali Spojená škola, Školská 7 Banská Bystrica
3Bratislavská župa0 b.neodpovedali Hotelová akadémia Mikovíniho 1 Bratislava
3Košická župa0 b.neodpovedali Stredná odborná škola technická Košice
3Nitrianska župa0 b.neodpovedali Stredná priemyselná škola potravinárska Nitra; 1 z 3 požadovaných informácií bola zamietnutá bez vydania písomného rozhodnutia
3Prešovská župa0 b.neodpovedali Gymnázium Konštantínova 2 Prešov
3Žilinská župa0 b.neodpovedali Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte