X.4. Nachádzajú sa výročné správy rozpočtových / príspevkových / neziskových organizácií v zriadovateľskej pôsobnosti VÚC na samostatnej podstránke na webovom sídle samosprávneho kraja?

 
Názov
X.4
 
1Trenčianska župa2 b.ánoviď link
1Žilinská župa2 b.áno pod jednotlivými odbormi: viď link viď link
Priemer0,5 b.
3Banskobystrická župa0 b.nie
3Bratislavská župa0 b.nie
3Košická župa0 b.nie len 1 DSS má aktuálne výročné správy viď link
3Nitrianska župa0 b.nie
3Prešovská župa0 b.nie
3Trnavská župa0 b.nie
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte