V.3. Má samospráva prijatý dokument upresňujúci pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií?

 
Názov
V.3
 
1Banskobystrická župa0 b.nie
1Prešovská župa0 b.nie
1Trnavská župa0 b.nie
1Žilinská župa0 b.nie
Priemer0,19 b.
5Košická župa0,25 b.čiastočne KSK rieši konflikt záujmov vo VZN pre program Terra Incognita viď link
5Nitrianska župa0,25 b.čiastočne Konflikt záujmov je okrajovo riešený v predmetných VZN
7Bratislavská župa0,5 b.áno Konflikt záujmov upresňuje § 7, ods. 11 VZN BSK č. 2 2016 viď link
7Trenčianska župa0,5 b.áno
konflikt záujmov riešia predmetné VZN viď link ; viď link
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte