V.2. Zverejňuje VÚC pri výzvach na predkladanie žiadostí o dotácie na internete aj kritéria hodnotenia žiadostí dotácií aj s ich váhami?

 
Názov
V.2
 
1Bratislavská župa2 b.áno www.brds.sk
2Košická župa1 b.čiastočne KSK zverejňuje kritéria a váhy pre program Terra Incognita viď link
2Trenčianska župa1 b.čiastočne TSK zverejňuje kritéria pre program zelené oči
Priemer0,5 b.
4Banskobystrická župa0 b.nie predkladanie žiadostí sa riadi platným VZN, kritéria hodnotenia žiadostí ani ich váhu VZN neupravuje
4Nitrianska župa0 b.nieviď link
4Prešovská župa0 b.nieviď link
4Trnavská župa0 b.nie TTSK odpovedal, že kritéria nie sú zverejňované, je podstatné aby žiadosť obsahovala všetky potrebné prílohy
4Žilinská župa0 b.nie ŽSK zaslal odkazy na predmetné VZN a výzvy, kritériá a ich váhy neobsahujú
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte