I.17. Odpovedala organizácia VÚC na žiadosť o informácie v zákonnej forme a lehote? (mystery č.3 - organizácia)

 
Názov
I.17
 
1Bratislavská župa1 b.do 8 dní Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
1Košická župa1 b.do 8 dní Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Via Lux
1Nitrianska župa1 b.do 8 dní Zariadenie sociálnych služieb Jeseň života
1Trenčianska župa1 b.do 8 dní Centrum sociálnych služieb Sloven
1Trnavská župa1 b.do 8 dní Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
1Žilinská župa1 b.do 8 dní Centrum sociálnych služieb Ľadoveň
Priemer0,75 b.
7Banskobystrická župa0 b.neodpovedali Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Záhonok 2, Zvolen)
7Prešovská župa0 b.neodpovedali Domov sociálnych služieb v Sabinove
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte