V.1. Môže sa verejnosť zúčastniť všetkých zasadnutí, na ktorých sa diskutuje alebo rozhoduje o pridelení dotácie ?

 
Názov
V.1
 
Priemer0,19 b.
1Žilinská župa1,5 b.áno Rokovací poriadok Zastupiteľstva ŽSK:
viď link
Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva ŽSK:
viď link
1Trnavská župa0 b.nie
1Trenčianska župa0 b.nie
1Prešovská župa0 b.nie samospráva uviedla: pozvánky na zasadnutie ZPSK
1Nitrianska župa0 b.nie samospráva neposkytla jasnú odpoveď: Účasť verejnosti na zasadnutí ZNSK upravuje Rokovací poriadok ZNSK v Čl.11 ods. 5 Ak na rokovaní zastupiteľstva požiada o slovo iná osoba, ktorá nie je zamestnancom NSK predseda jej môže udeliť slovo na základe hlasovania zastupiteľstva.
1Košická župa0 b.nie samospráva neposkytla dokument
1Bratislavská župa0 b.nie iba na zasadnutiach zastupiteľstva, nie komisií
1Banskobystrická župa0 b.nie
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte