V.1. Môže sa verejnosť zúčastniť všetkých zasadnutí, na ktorých sa diskutuje alebo rozhoduje o pridelení dotácie ?

 
Názov
V.1
 
Priemer0,19 b.
1Banskobystrická župa0 b.nie
1Bratislavská župa0 b.nie iba na zasadnutiach zastupiteľstva, nie komisií
1Košická župa0 b.nie samospráva neposkytla dokument
1Nitrianska župa0 b.nie samospráva neposkytla jasnú odpoveď: Účasť verejnosti na zasadnutí ZNSK upravuje Rokovací poriadok ZNSK v Čl.11 ods. 5 Ak na rokovaní zastupiteľstva požiada o slovo iná osoba, ktorá nie je zamestnancom NSK predseda jej môže udeliť slovo na základe hlasovania zastupiteľstva.
1Prešovská župa0 b.nie samospráva uviedla: pozvánky na zasadnutie ZPSK
1Trenčianska župa0 b.nie
1Trnavská župa0 b.nie
1Žilinská župa1,5 b.áno Rokovací poriadok Zastupiteľstva ŽSK:
viď link
Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva ŽSK:
viď link
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte