II.3. Má verejnosť možnosť vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva k ľubovoľnému bodu predtým ako sa dá o ňom hlasovať, a to bez predchádzajúceho schvaľovania poslancami zastupiteľstva? (časové obmedzenie vystúpenia je možné)

 
Názov
II.3
 
1Banskobystrická župa1,5 b.čiastočne do rozpravy je podľa Rokovacieho poriadku ZBBSK nutné prihlásiť sa vopred pred začatím zasadnutia
Priemer0,19 b.
2Bratislavská župa0 b.nie
2Košická župa0 b.nie Môže sa udeliť aj inej osobe. Na žiadosť poslanca môže byť udelené
slovo inej osobe, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných
poslancov.
viď link
2Nitrianska župa0 b.nie
2Prešovská župa0 b.nie
2Trenčianska župa0 b.nie
2Trnavská župa0 b.nie Rokovací poriadok Zastupiteľstva TTSK, čl. VI ods. 21 „Slovo sa môže udeliť aj inej osobe prítomnej na rokovaní, o čom rozhodujú poslanci zastupiteľstva hlasovaním.“
2Žilinská župa0 b.nie
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte