II.3. Má verejnosť možnosť vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva k ľubovoľnému bodu predtým ako sa dá o ňom hlasovať, a to bez predchádzajúceho schvaľovania poslancami zastupiteľstva? (časové obmedzenie vystúpenia je možné)

 
Názov
II.3
 
1Bratislavská župa0 b.nie
1Košická župa0 b.nie Môže sa udeliť aj inej osobe. Na žiadosť poslanca môže byť udelené
slovo inej osobe, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných
poslancov.
viď link
1Nitrianska župa0 b.nie
1Prešovská župa0 b.nie
1Trenčianska župa0 b.nie
1Trnavská župa0 b.nie Rokovací poriadok Zastupiteľstva TTSK, čl. VI ods. 21 „Slovo sa môže udeliť aj inej osobe prítomnej na rokovaní, o čom rozhodujú poslanci zastupiteľstva hlasovaním.“
1Žilinská župa0 b.nie
Priemer0,19 b.
8Banskobystrická župa1,5 b.čiastočne do rozpravy je podľa Rokovacieho poriadku ZBBSK nutné prihlásiť sa vopred pred začatím zasadnutia
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte