IX.3. Má VÚC vytvorený etický kódex zamestnancov organizácií samosprávy (RO/PO, firmy a n.o. s väčšinovou účasťou)?

 
Názov
IX.3
 
Priemer
1Banskobystrická županie pretože všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK majú právnu subjektivitu, teda sú samé oprávnené prijímať takto normy, preto je potrebné sa obrátiť priamo na nich
1Bratislavská županie
1Košická županie
1Nitrianska župaánoviď link
1Prešovská županie "Organizácie majú právnu subjektivitu, úrad PSK nemá vedomosť o tom, či majú vytvorený etický kódex."
1Trenčianska županie odpoveď v dotazníku: áno,

link: viď link
pozn. je to ale etický kódex Sociálnych pracovníkov
1Trnavská župaáno Etický kódex - smernica č. 19/2006 a jej doplnok č. 1/2010
1Žilinská županie
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte