VIII.2. Realizuje Úrad VÚC od 1.1.2012 výberové konania vždy aj na miesta referentov?

 
Názov
VIII.2
 
Priemer
1Banskobystrická županie V roku 2012 a 2013 sa nevytvárali nové pracovné miesta, BBSK má zo všetkých VÚC najnižší počet zamestnancov (173) a od r. 2011 je organizačná štruktúra stabilná. Obsadzovali sa iba uvoľnené pracovné miesta, ktoré boli väčšinou na zastupovanie počas materskej, resp. rodičovskej dovolenky
1Bratislavská županie
1Košická župaáno Voľné pracovné miesta zverejňujeme na webovej stránke úradu, úradnej tabuli úradu, webovej stránke profesia.sk alebo prostredníctvom iných médií, uchádzačov pozývame na personálne pohovory.
1Nitrianska županie Odpoveď v dotazníku: netýka sa. "V zmysle zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme nie sme povinní realizovať výb. konania na miesta referentov, iba na miesta vedúcich zamestnancov podľa § 5 tohto zákona. "
1Prešovská županie
1Trenčianska županie
1Trnavská župaáno Odpoveď v dotazníku: nie

"Miesta referentov sa obsadzujú výborovým pohovorom s uchádzačmi o pracovnú pozíciu."
1Žilinská župaáno
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte