VI.1. Môže sa verejnosť zúčastniť všetkých zasadnutí, na ktorých sa diskutuje alebo rozhoduje o pridelení dotácie ?

 
Názov
VI.1
 
Priemer
1Banskobystrická župačiastočne Odpoveď v dotazníku: áno. "Na základe VZN BBSK č. 19/2012 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti v znení Dodatku č.1 VZN BBSK č. 19/2012" - rozhodujú o tom komisie (platí to, čo pri prístupe verejnosti k zasadnutiam komisie) alebo predseda (o 10% dotácií)
1Bratislavská županie
1Košická župačiastočne VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií: - Dotácia do 3 300,- € - v zmysle VZN poskytuje predseda KSK; - Dotácia nad 3 300,- € - schvaľuje Zastupiteľstvo KSK, verejnosť sa môže zúčastniť; VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita – transparentnosť a nepriama účasť verejnosti je zabezpečená cez Riadiaci výbor a ním ustanovených hodnotiteľov interných aj externých.
1Nitrianska županie Odpoveď v dotazníku: áno, ale nezaslali odkaz na dokument, ktorý k tomu zaväzuje
1Prešovská župaáno o rozdeľovaní dotácií sa rokuje na zasadnutiach zastupiteľstva, ktoré sú verejné
1Trenčianska županie
1Trnavská župaánoviď link
1Žilinská župaáno V zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, ako aj rokovacieho poriadku Zastupiteľstva ŽSK je rokovanie zastupiteľstva verejné.
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte