II.4. Má verejnosť možnosť vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva k ľubovoľnému bodu predtým ako sa dá o ňom hlasovať, a to bez predchádzajúceho schvaľovania poslancami zastupiteľstva?

 
Názov
II.4
 
Priemer
1Banskobystrická župačiastočne Na základe Rokovacieho poriadku ZBBSK. Čl. VI., bod: "Slovo sa môže udeliť aj inej osobe prítomnej na rokovaní, o čom rozhodujú poslanci zastupiteľstva hlasovaním."
1Bratislavská županie (ustanovenie § 11 ods. 7) Zák. č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch), Rokovací poriadok zastupiteľstva, článok 7 ods. 4 (nachádza sa na stránke BSK, www.region-bsk.sk, časť Zastupiteľstvo BSK)
1Košická županie
1Nitrianska župaáno Verejnosť môže vystúpiť k ľubovoľnému bodu rokovania zastupiteľstva, avšak v súlade s článkom 11, ods. 5 Rokovacieho poriadku ZNSK, ktorý znie: „Ak na rokovaní zastupiteľstva požiada o slovo iná osoba, ktorá nie je zamestnancom NSK, predseda jej môže udeliť slovo na základe hlasovania zastupiteľstva.“ Žiadna žiadosť o vystúpenie doposiaľ nebola zamietnutá.
1Prešovská županie Rokovací poriadok Čl. VI, ods. 12
1Trenčianska županie
1Trnavská županieviď link
1Žilinská županie Odpoveď v dotazníku: áno. "V zmysle rokovacieho poriadku Zastupiteľstva ŽSK. Viac info na www.regionzilina.sk"

pozn. o verejnosti tam nie je zmienka.

pozn. v Rokovacom poriadku, článku 10, ods. 6 sa píše: "Ak na rokovaní zastupiteľstva požiada o slovo prezident, poslanec Národnej rady SR, člen vlády SR alebo osoba splnomocnená vládou, zástupca iného štátneho orgánu, starosta obce alebo primátor mesta, ktoré patria do územia ŽSK, slovo sa im udelí. Ak o slovo požiada riaditeľ úradu alebo hlavný kontrolór, slovo sa im udelí."
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte