II.1. Môže sa zasadnutia všetkých komisií zastupiteľstva zúčastniť verejnosť?

 
Názov
II.1
 
Priemer
1Banskobystrická župaáno Na základe Rokovacieho poriadku komisií ZBBSK, Čl. 4, bod 3 - "Rokovanie komisií je verejné, ak komisia nerozhodne inak."
1Bratislavská županie "Komisie sú poradným orgánom zastupiteľstva a ich zasadnutia sú neverejné."
1Košická županie
1Nitrianska županie odpoveď v dotazníku: áno, "Zverejňujú sa aj zápisnice z rokovaní komisií."

viď link z tohto dokumentu nie je zrejmé, že by rokovania komisií boli verejné
1Prešovská županie "§ 11, ods. 7 zákona 302/2001 Z.z. v platnom znení - v danom ustanovení sa hovorí len o tom, že verejné je rokovanie zastupiteľstva, nie jeho komisií"
1Trenčianska župačiastočne odpoveď v dotazníku: áno; ale nezaslali dokument, ktorý k tomu zaväzuje
1Trnavská županie "výnimkou sú len prizvaní odborníci"
1Žilinská župaánoviď link ; Článok 5
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte