XI.7. Poskytla samospráva vysvetlenie na základe akých podkladových materiálov rozhoduje o priorite a výške investícií do cestných komunikácií?

 
Názov
XI.7
 
Priemer 
1Banskobystrická župaáno - najmä na základe dostupných informácií z celoštátneho sčítania dopravy 2010, celoštátneho smerového dopravného prieskumu vonkajšej dopravy v Slovenskej republike v roku 2007, ďalej hlavných prehliadok ciest a mostov, na základe ktorých najmenej 1x ročn
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte