XI.6. Poskytla samospráva informáciu o podieloch v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou samosprávy?

 
Názov
XI.6
 
Priemer
1Banskobystrická župaáno 1. Televízna spoločnosť BBSK, a.s. - 49,015 %; 2. Správcovská spoločnosť BBSK, a.s. - 100 %; 3. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. - 100 %; 4. Počúvadlo, s.r.o. - 48,15 %; 5. Škola v prírode L P, spol. s r.o. - 49 %; 6. Sport Arena, s.r.o. - 34 %.
1Bratislavská župaáno 1) Bratislavská regionálna a koľajová spoločnosť, a.s. (podiel BSK – 9%)
2) Eurovalley, a.s. (podiel BSK – 1%)
3) Regionálne cesty Bratislava, a.s. (podiel BSK – 68%)
4) Bratislavská integrovaná doprava, a.s. (podiel BSK – 65%)
5) 1. župná, a.s. (podiel BSK – 100%)
1Košická župaáno INTERHOTEL KOŠICE, a.s. 59 417, - € 10 %
Správa majetku KSK, s.r.o. 6 638,78 € € 100 %
Správa nebytových priestorov, s.r.o. 6 639, - €€ 100 %
ORID, s.r.o. 5 000, - €€ 100 %
1Nitrianska županie Samospráva neposkytla požadované informácie.
1Prešovská župaáno Vranovská nemocnica a.s. podiel 34 %
Spoločné zdravotníctvo a.s. podiel 34 %
1Trenčianska župaáno TSK nemá majetkovú účasť v obchodných spoločnostiach.
1Trnavská župaáno "SMS TTSK s.r.o. (podiel TTSK 100%)
Letisko Piešťany a.s. (podiel TTSK 56,37 % )
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a.s. (podiel TTSK 99,2%)
Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša v Galante (podiel TTSK 100 %)
Fakultná nemocnica s poliklinikou a.s. (podiel TTSK 34 %)
Automobilový klaster – západné Slovensko (podiel TTSK 50 %)
Elektrotechnický klaster – západné Slovensko (podiel TTSK 66 %)
Energetický klaster – západné Slovensko (podiel TTSK 50 %)
Energetický klaster Centrope (podiel TTSK 50 %)
Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko (podiel TTSK 66 %)
"
1Žilinská župaáno Letisková spoločnosť Žilina a. s:. 0,46% na zákl. imaní,
Agropodnik Bešeňová: 3,63 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte