X.1. Sú informácie o všetkých pripravovaných zmenách a doplnkoch územného plánu medializované inak ako na webstránke VÚC? Ak áno, ako?

 
Názov
X.1
 
Priemer
1Banskobystrická župaáno
1Bratislavská župaáno V zmysle stavebného zákona sa informácia ako „Oznámenie o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie“ a informácia „Prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie“ s možnosťou zasielať k dokumentácii podnety, návrhy a pripomienky:

1.Vyvesí na úradnej tabuli Úradu BSK minimálne na 30 dní v budove Úradu BSK a pred budovou Úradu BSK.
2.Zasiela na všetky dotknuté orgány štátnej správy, obce v kraji, susediace regióny a príslušné organizácie.
3.Zabezpečí sa jej zverejnenie v niektorom denníku /SME, PRAVDA/ a obecných a regionálnych novinách.
1Košická županie
1Nitrianska župaáno Okrem internetovej stránky sú zmeny oznamované aj prostredníctvom
vybraného tlačeného regionálneho periodika a v zmysle stavebného zákona býva
oznámenie zaslané aj poštou (doručenka) všetkým obciam a relevantným
úradom a organizáciám v kraji.
1Prešovská župaáno Všetkých 666 obcí je informovaných poštovou listovou zásielkou včítanie dotknutých subjektov a pri väčšej aktualizácii územného plánu aj vo vybraných regionálnych denníkoch a Obecných novinách
1Trenčianska župaáno Oznamy v celoštátnej a v miestnej tlači, na úradnej tabuli TSK, zaslanie oznamov všetkým známym orgánom, organizáciám a združeniam, susedným krajom aj v ČR, mestám, obciam a všetkým občanom kraja prostredníctvom úradných tabúľ miest a obcí.
1Trnavská župaáno Prostredníctvom médií
1Žilinská župaáno Všetky dotknuté orgány sú o pripravovaných zmenách informované individuálne – listom, v zmysle stavebného zákona. Oznámenie o pripravovaných zmenách je zverejnené aj na vývesnej tabuli Žilinského samosprávneho kraja.
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte