VII.8. Poskytuje VÚC na svojej stránke alebo na stránkach sociálnych zariadení možnosť podať a sledovať stav žiadosti o poskytnutie sociálnej služby ?

 
Názov
VII.8
 
Priemer 
1Banskobystrická županie Možnosť podať si žiadosť o poskytovanie soc. služby je uvedená na web stránke úradu (viď otázka č. 20). Na web stránke sa nenachádzajú informácie o stave podaných žiadostí. So žiadateľmi komunikujeme osobne alebo telefonicky, takže vedia v akom štádiu sa vybavovanie ich žiadostí nachádza. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžu na nás obrátiť - informujeme ich o aktuálnej situácii. Čo sa týka uverejňovania poradovníkov na web stránkach jednotlivých zariadení, toto je plne v ich réžii (nakoľko sú samostatné právnické osoby s vlastnou právnou subjektivitou).
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte