II.3. Má verejnosť možnosť vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva k ľubovoľnému bodu predtým ako sa dá o ňom hlasovať, a to bez predchádzajúceho schvaľovania poslancami zastupiteľstva?

 
Názov
II.3
 
Priemer
1Banskobystrická županie VÚC BB: "o vystúpení verejnosti rozhodne na základe písomnej žiadosti zastupiteľstvo (upravené v Rokovacom poriadku Zastupiteľstva BBSK)
"
1Bratislavská županie VÚC BA:"Obyvateľ BSK má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva a vyjadrovať na nich svoj názor. Ak chce vystúpiť priamo k prerokúvanému bodu programu, predsedajúci mu udelí slovo, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. V prípade, že chce vystúpiť k problematike, ktorá nie je predmetom rokovania, predsedajúci mu udelí slovo v bode Rôzne – Všeobecná rozprava. Časový rozsah vystúpenia obyvateľa BSK nesmie prekročiť tri minúty. ."
1Košická županie
1Nitrianska županie verejnosť podľa rokovacieho poriadku Zastupiteľstva NSK môže vystúpiť iba po udelení slova na základe hlasovania zastupiteľstva
1Prešovská županie
1Trenčianska županie
1Trnavská župaáno
1Žilinská županie
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte