II.1. Môže sa zasadnutia všetkých komisií zastupiteľstva zúčastniť verejnosť?

 
Názov
II.1
 
Priemer
1Banskobystrická župaáno VÚC BB: "ak komisia na svojom zasadnutí nerozhodne inak (upravené v Rokovacom poriadku komisií Zastupiteľstva BBSK)"
1Bratislavská županie VÚC BA:"Komisie sú poradným orgánom zastupiteľstva a ich zasadnutie je neverejné."
1Košická županie V zmysle Rokovacieho poriadku Komisií Zastupiteľstva KSK sú rokovania komisií neverejné. Účasť občanov je zabezpečovaná sprostredkovane prostredníctvom voľby občanov – odborníkov z praxe ako členov komisií neposlancov.
1Nitrianska županie podľa rokovacieho poriadku komisií je rokovanie komisií neverejné; - na rokovaniach komisií sa však zúčastňujú aj neposlanci, členovia komisií z radov odborníkov;
1Prešovská župaáno
1Trenčianska županie
1Trnavská županie Podľa rokovacieho priadku TTSK viď link XIV
1Žilinská župaáno
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte