I.27. Zaslala samospráva výšku členského poplatku za rok 2010 v organizáciách?

 
Názov
I.27
 
Priemer 
1Banskobystrická župaáno 1. Medzinárodná asociácia verejnej dopravy UITP Brusel (International Association of Public Transport), výška členského poplatku za rok 2010 - 1.625,94 Eur;
2. I. slovenský strojársky kluster, záujmové združenie právnických osôb, ročné členské za rok 2010 – 1.991,64 Eur;
3. Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK, združenie právnických osôb, bez poplatkov;
4. Balnea Cluster Dudince, členský poplatok za rok 2010 – 800 Eur.
1Bratislavská župaáno 4.1/BSK je členom záujmového združenia právnických osôb ,,Slovenský dom Centrope“.
Výška členského poplatku za rok 2010 bola v sume 4533,20 €.
4.2/ BSK je členom Združenie samosprávnych krajov Slovenska SK8, bez členských príspevkov.
4.3/ BSK je členom združenia Slovak Convention Bureau (SCB.) Výška členského poplatku za obdobie 1. 12. 2010 do 1. 12. 2011 bola vo výške 0,- EUR.
4.4/ BSK je členom záujmového združenia právnických osôb pôsobiaceho v oblasti regionálneho rozvoja s názvom Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok.
V roku 2010 uhradil BSK sumu 331,94 € ako členský príspevok.
1Košická župaáno
1Nitrianska župaáno NSK bol v roku 2010 členom Regionálnej rozvojovej agentúry Nitra (sídlo: Akademická 4, 949 01 Nitra). Neplatil za členstvo v tejto organizácii žiadny poplatok.
1Prešovská župaáno samostatný súbor
1Trenčianska župaáno bez poplatku
1Trnavská župaáno
1Žilinská župaáno
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte