I.26. Zaslala samospráva názvy stavovských a ďalších organizácií, ktorých je samospráva členom za rok 2010?

 
Názov
I.26
 
Priemer
1Banskobystrická župaáno 1. Medzinárodná asociácia verejnej dopravy UITP Brusel (International Association of Public Transport), výška členského poplatku za rok 2010 - 1.625,94 Eur;
2. I. slovenský strojársky kluster, záujmové združenie právnických osôb, ročné členské za rok 2010 – 1.991,64 Eur;
3. Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK, združenie právnických osôb, bez poplatkov;
4. Balnea Cluster Dudince, členský poplatok za rok 2010 – 800 Eur.
1Bratislavská župaáno 4.1/BSK je členom záujmového združenia právnických osôb ,,Slovenský dom Centrope“.
Výška členského poplatku za rok 2010 bola v sume 4533,20 €.
4.2/ BSK je členom Združenie samosprávnych krajov Slovenska SK8, bez členských príspevkov.
4.3/ BSK je členom združenia Slovak Convention Bureau (SCB.) Výška členského poplatku za obdobie 1. 12. 2010 do 1. 12. 2011 bola vo výške 0,- EUR.
4.4/ BSK je členom záujmového združenia právnických osôb pôsobiaceho v oblasti regionálneho rozvoja s názvom Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok.
V roku 2010 uhradil BSK sumu 331,94 € ako členský príspevok.
1Košická župaáno
1Nitrianska župaáno NSK bol v roku 2010 členom Regionálnej rozvojovej agentúry Nitra (sídlo: Akademická 4, 949 01 Nitra). Neplatil za členstvo v tejto organizácii žiadny poplatok.
1Prešovská župaáno samostatný súbor
1Trenčianska župaáno Združenie samosprávnych krajov SR - SK 8.
1Trnavská župaáno
1Žilinská župaáno
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte