I.20. Zaslala samospráva výšku členského poplatku všetkých organizácií, ktorých je VÚC členom a  za rok 2011:

 
Názov
I.20
 
Priemer
1Banskobystrická župaáno 1. Televízna spoločnosť BBSK, a.s. - 49,015 %; 2. Správcovská spoločnosť BBSK, a.s. - 100 %; 3. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. - 100 %; 4. Počúvadlo, s.r.o. - 48,15 %; 5. Škola v prírode L P, spol. s r.o. - 49 %; 6. Sport Arena, s.r.o. - 34 %.
1Bratislavská župaáno 1/,,Slovenský dom Centrope“., Výška členského poplatku za r.2011 je 6669,-Eur ,2/Združenie samosprávnych krajov Slovenska SK8 bez členských príspevkov,3/Združenie Slovak Convention Bureau (SCB.) Výška členského poplatku je 0 €, 4/ záujmové združenie právnických osôb pôsobiaceho v oblasti regionálneho rozvoja s názvom Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok- bez príspevku
1Košická župaáno "AER členské 6806, - €
IT Valley členské 600, - €
Klaster ATR členské 1000, - €
Karpatský euroregión členské 0, - €
"
1Nitrianska župaáno Regionálna rozvojová agentúra Nitra – bez členského poplatku
Dunajský vedomostný klaster - členský poplatok vo výške 3 000,00 €
Národná sieť rozvoja vidieka – bez členského poplatku
1Prešovská župaáno Inovačné partnerské centrum Prešov: ročný členský poplatok 4.000, €
Klaster AT+R: ročný členský poplatok 1.000, €
Združenie Biele Kamene: ročný členský poplatok 863, €
Koalícia 2013+: ročný členský poplatok 100, €
Združenie samosprávnych krajov „G 4“: ročný členský poplatok
1Trenčianska župaáno bez poplatku
1Trnavská župaáno samostatná príloha
1Žilinská župaáno V roku 2011 sme platili členský príspevok vo výške 1 660 € spoločnosti Vedecko - technologický park Žilina a SOPK 474 €.
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte