I.19. Zaslala samospráva názvy stavovských a ďalších organizácií, ktorých je samospráva členom za rok 2011:

 
Názov
I.19
 
Priemer
1Banskobystrická župaáno 1. Televízna spoločnosť BBSK, a.s.; 2. Správcovská spoločnosť BBSK, a.s.; 3. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.; 4. Počúvadlo, s.r.o.; 5. Škola v prírode L P, spol. s r.o.; 6. Sport Arena, s.r.o.
1Bratislavská župaáno BSK je členom záujmového združenia právnických osôb ,,Slovenský dom Centrope“.
1/BSK je členom záujmového združenia právnických osôb ,,Slovenský dom ,2/BSK je členom Združenie samosprávnych krajov Slovenska SK8, BSK je členom združenia Slovak Convention Bureau (SCB.), BSK je členom záujmového združenia právnických osôb pôsobiaceho v oblasti regionálneho rozvoja s názvom Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok.
1Košická župaáno "AER ( Asociácia európskych regiónov ), IT Valley ( združenie IT), Klaster ATR ( automatizačná technika a robotika ), Karpatský euroregión
"
1Nitrianska župaáno Regionálna rozvojová agentúra Nitra
Dunajský vedomostný klaster
Národná sieť rozvoja vidieka
1Prešovská župaáno a) Agentúra regionálneho rozvoja PSK,
b)“Klaster AT+R“ (Združenie právnických osôb),
c)„Inovačné partnerské centrum“ (Združenie právnických osôb),
d)„Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier“ (Združenie právnických osôb)
e)„Regionálne združenie partnerstiev sociálnej inklúzie PSK – CESTA, n.o.“
f) Ľubovianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa
g) Nemocnica arm.gen. L. Svobodu Svidník, n.o., Svidník
h) Vranovská nemocnica, n.o., Vranov nad Topľou
i) Nemocnica A. Leňa Humenné, n.o., Humenné
j) Združenie samosprávnych krajov „G 4“
k) „Koalícia 2013+“ (Záujmové združenie právnických osôb)
l) „Združenie biele kamene“ Snina
m) „Lokálne partnerstvo sociálnej inkluzie Prešov -Sabinov“ (Občianske združenie)
n) „Lokálne partnerstvo sociálnej inkluzie Vranov n/T (Občianske združenie)
o) „Lokálne partnerstvo sociálnej inkluzie Bardejov -Svidník (Občianske združenie)
p) „Lokálne partnerstvo sociálnej inkluzie Poprad –Levoča (Občianske združenie)
q) „Lokálne partnerstvo sociálnej inkluzie Stropkov –Medzilaborce (Občianske združenie)
r) „Lokálne partnerstvo sociálnej inkluzie Humenné –Snina (Občianske združenie)
s) „Lokálne partnerstvo sociálnej inkluzie Kežmarok – Stará Ľubovňa (Nezisková organizácia)
1Trenčianska župaáno Združenie samosprávnych krajov " SK 8 "
1Trnavská župaáno samostatná príloha
1Žilinská župaáno Vedecko - technologický park Žilina, spoločnosť Z@ict záujmové združenie právnických osôb Žilina, SK8, Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK).
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte