X.2. Má MsÚ vytvorený elektronický register/elektronickú evidenciu žiadostí v stavebnom konaní s možnosťou sledovania stavu žiadosti zverejnenou na internetovej stránke?

 
Názov
X.2
 
1Banská Štiavnica0 b.nie
1Bardejov0 b.nie bez možnosti sledovať na internete
1Bratislava - Dúbravka0 b.nie
1Bratislava - Karlova Ves0 b.nie
1Bratislava - Nové Mesto0 b.nie
1Bratislava - Petržalka0 b.neodpovedali Mestská časť ale zverejňuje
v zmysle odporúčaní TIS žiadosti o UR, vydané UR, žiadosti o SP
a vydané SP :

viď link
1Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie stavebné konania sú zo zákona neverejné, zverejňujú sa len doručovania formou verejnej vyhlášky.
1Bratislava - Rača0 b.nie
1Bratislava - Ružinov0 b.nie
1Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
1Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
1Brezno0 b.nie v súčasnosti je predmetom projektu OPIS Brezno
1Čadca0 b.nie
1Detva0 b.nie
1Dolný Kubín0 b.nie
1Dubnica nad Váhom0 b.nie
1Dunajská Streda0 b.nie
1Fiľakovo0 b.nie Mesto má vytvorený písomný
register prijímaných žiadostí v stavebnom konaní.
1Galanta0 b.nie
1Handlová0 b.nie
1Hlohovec0 b.nie
1Holíč0 b.nie pripravuje sa v rámci eGov
1Humenné0 b.nie
1Kežmarok0 b.nie
1Kolárovo0 b.nie
1Komárno0 b.nie
1Košice0 b.nie
1Kysucké Nové Mesto0 b.nie
1Levice0 b.nie
1Levoča0 b.nie
1Liptovský Mikuláš0 b.nie
1Lučenec0 b.nie
1Malacky0 b.nie
1Michalovce0 b.nie
1Moldava nad Bodvou0 b.nie
1Myjava0 b.nie
1Nitra0 b.nie
1Nová Dubnica0 b.nie
1Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
1Nové Zámky0 b.nie
1Partizánske0 b.nie Elektronický register sa vytvorí vrámci projektu Opis
1Pezinok0 b.nie
1Piešťany0 b.nie Stavebný úrad má elektronickú evidenciu, bez možnosti
sledovania stavu žiadostí na internete (zatiaľ nerealizovaný projekt
elektronizácie služieb OPIS)
1Poprad0 b.nie
1Považská Bystrica0 b.nie bez možnosti sledovať viď link 6ed7ad546db1c5ca919d
1Prešov0 b.nie
1Púchov0 b.nie
1Revúca0 b.nie zatiaľ bez možnosti sledovania stavu žiadosti
1Rimavská Sobota0 b.nie
1Rožňava0 b.nie
1Ružomberok0 b.nie
1Sabinov0 b.neodpovedali
1Šaľa0 b.nie
1Šamorín0 b.nie
1Sečovce0 b.nie Nie je potrebný, žiadosti sa vybavujú priebežne.
1Senec0 b.nie
1Senica0 b.nie
1Sereď0 b.nie
1Skalica0 b.nie
1Smižany0 b.nie
1Snina0 b.nie
1Spišská Nová Ves0 b.nie
1Stará Ľubovňa0 b.nie
1Stará Turá0 b.nie
1Stropkov0 b.nie
1Stupava0 b.nie
1Štúrovo0 b.nie
1Šurany0 b.nie
1Svidník0 b.nie
1Trebišov0 b.nie
1Trenčín0 b.nie
1Trnava0 b.nie
1Tvrdošín0 b.nie
1Veľké Kapušany0 b.nie
1Veľký Krtíš0 b.nie
1Veľký Meder0 b.nie
1Vráble0 b.nie elektronická podateľňa (možnosť zaslať akúkoľvek poštu formou e-mailu) vo všeobecnosti existuje - podatelna@vrable.sk
1Vranov nad Topľou0 b.nie
1Žiar nad Hronom0 b.nie aktuálne pripravujeme, spustí sa od r. 2015
1Žilina0 b.nie Nebolo možné splniť pre
finančnú náročnosť. Bude predmetom OPIS-u.
1Zlaté Moravce0 b.nie
1Zvolen0 b.nie
Priemer 
83Bánovce nad Bebravou0,5 b.áno
83Banská Bystrica0,5 b.áno Elektronický register všetkých podaní je súčasťou ISS mesta Banská Bystrica. Systém nie je z externého prostredia prístupný.
83Bytča0,5 b.áno www.bytca.sk KORWIN
83Krompachy0,5 b.áno na webovej stránke mesta: viď link
83Modra0,5 b.ánoviď link
83Prievidza0,5 b.ánoviď link
89BratislavaStavebné konanie je
v priamej pôsobnosti mestských častí, nie bratislavského magistrátu. Magistrát
zverejňuje vydané záväzné stanoviska k investičnej činnosti na svojej
oficiálnej internetovej stránke.
89Bratislava - Devínska Nová Ves
89Košice - Dargovských hrdinovkompetencia mesta KE
89Košice - JuhMČ nemá stavebný úrad
89Košice - Nad jazeromMČ nemá v kompetencii
89Košice - SeverMČ nezabezpečuje kompetencie na úseku stavebného poriadku. Stavebným úradom je mesto Košice.
89Košice - Sídlisko KVPMČ nevydáva povolenia v stavebnom konaní
89Košice - Sídlisko Ťahanovcev kompetencii mesta Košice
89Košice - Staré MestoNie je v pôsobnosti MČ Košice Staré Mesto
89Košice - ZápadMČ Košice – Západ nemá kompetencie v oblasti územného plánovania a stavebného úradu.
89MartinStavebné konanie je prenesený výkon štátnej správy (nie samosprávna činnosť), t.j. v zmysle
čl.2 ods. 2 ústavy SR môže obec konať
iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu
a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nakoľko zákon neupravuje postup
vytvorenia elektronickej evidencie žiadostí v stavebnom konaní
s možnosťou sledovania stavu žiadosti a ich následné zverejnenie na
internete, nie je možné takúto evidenciu zo strany obce viesť.
89TopoľčanyMesto Topoľčany je zaradené v procese poskytnutia grantu na projekt „Elektronizácia služieb mesta Topoľčany“ cez OPIS
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte