VII.2. Využíva MsÚ elektronickú evidenciu žiadostí o pridelenie bytu a prevod bytov do osobného vlastníctva s možnosťou sledovania stavu žiadosti zverejnenou na internetovej stránke správcu?

 
Názov
VII.2
 
Priemer0,08 b.
1Bánovce nad Bebravou0 b.nie
1Banská Bystrica0 b.nie
1Banská Štiavnica0 b.nie
1Bardejov0 b.nie využíva elektronickú evidenciu, ale bez možnosti sledovania na internete
1Bratislava0,5 b.áno Evidencia žiadateľov je vedená v elektronickej podobe a je k dispozícii
verejnosti , zároveň všetky rozhodnutia o pridelení bytu sú zverejňované
na oficiálnej stránke mesta a informácia je predkladaná každý ? poslancom
mestského zastupiteľstva.
1Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie Žiadostí je tak málo (menej ako 1 / rok), že by to bolo neefektívne.
1Bratislava - Dúbravka0 b.nie
1Bratislava - Karlova Vesod januára 2013 nebol pridelený žiadny byt
1Bratislava - Nové Mesto0,5 b.ánoviď link
1Bratislava - Petržalka0 b.nie Hlavné mesto Bratislava a mestské časti ako
partneri projektu podali v roku 2012 na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR žiadosť o dotáciu na
projekt Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy.

Cieľom projektu je sprístupnenie a zabezpečenie
všeobecnej použiteľnosti elektronických služieb Bratislavskej samosprávy.
Služby budú za pomoci vytvoreného Integrovaného informačného systému
sprístupnené občanom a podnikateľom. Zavedené e-služby budú v súlade s
konceptom e-služieb poskytovaných štátnou správou. Implementáciou projektu sa
vytvorí jednotné centrálne riešenie pre úrady Bratislavskej samosprávy.
Projekt je v súčasnosti v procese realizácie VO, samotná realizácia
projektu je naplánovaná na koniec roka 2014.
1Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie ide o dôverné informácie o klientoch.
1Bratislava - Rača0 b.nie
1Bratislava - Ružinov0 b.nie
1Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
1Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
1Brezno0 b.nie
1Bytča0,5 b.áno www.bytca-KORWIN
1Čadca0 b.nie
1Detva0 b.nie
1Dolný Kubín0 b.nie pripravuje sa
1Dubnica nad VáhomMsZ zverilo majetok mesta príspevkovej organizácii DUMAT, m.p.o. do správy, ktorá zabezpečuje činnosti spojené s nájmom bytov – žiadosti eviduje v internej evidencii.
1Dunajská Streda0 b.nie
1FiľakovoNie, a to preto, že samospráva nemá žiadne voľné byty na prideľovanie.
1Galanta0 b.nie
1Handlová0 b.nie
1Hlohovec0 b.nie
1Holíč0 b.nie
1Humenné0 b.nie
1Kežmarok0 b.nie
1Kolárovo0,5 b.áno elektr.pošta / referát
soc.starostlivosti a opatr.služby viď link
1Komárno0 b.nie Základné informácie sa zverejňujú na úradnej
tabuli mesta
1Košice0,5 b.ánoviď link v časti sociálne bývanie
1Košice - Dargovských hrdinovMČ nevlastní žiadny byt
1Košice - JuhMČ nevlastní byty
1Košice - Nad jazeromMČ nemá byty
1Košice - SeverMČ nemá byty
1Košice - Sídlisko KVPMČ nevlastní žiadne byty
1Košice - Sídlisko Ťahanovcev kompetencii mesta Košice
1Košice - Staré MestoMČ nemá byty
1Košice - ZápadMČ Košice - Západ nedisponuje bytmi
1Krompachy0,5 b.áno Mesto Krompachy od roku 2013 neprevádzalo byty do
vlastníctva doterajším nájomcom, podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Predaj všetkých
bytov vo vlastníctve mesta sa uskutočňoval na základe obchodnej verejnej súťaže zverejnenej na webovej stránke mesta: viď link
1Kysucké Nové Mesto0 b.nie
1Levice0 b.nie
1Levoča0 b.nie
1Liptovský Mikuláš0,5 b.áno od r. 2012 vedieme na webe v rámci sekcie
zverejňovania dokumentov žiadosti o pridelenie bytu a zoznam
pridelených bytov.

Prevod
bytu do osobného vlastníctva realizujeme formou verejnej obchodnej súťaže;
priamy predaj bytov realizujeme iba nájomcom v zmysle zák. č.182/1993 Zb.z.
Ak
áno, odkaz na elektronickú evidenciu žiadostí o pridelenie bytu
a prevod bytu do osobného vlastníctva na internete
Tu:
elektronická evidencia bytov a zoznam pridelených bytov :
viď link viď link tu:
link k prevode bytov formou VOS
uzn. č. 56/2014 časť. II., body 7, 8, 9, 10,
viď link
1Lučenec0 b.nie
1Malacky0 b.nie
1Martin0 b.nie
1Michalovce0 b.nie
1Modra0 b.nie
1Moldava nad Bodvou0 b.nie Na viď link sa pracuje na elektronickej evidencii žiadostí
1Myjava0 b.nie Vedieme klasickú elektronickú evidenciu a poradovník žiadateľov podľa podaných žiadostí, ktorá nie je na webovej stránke, ale na požiadanie je možné do nej nahliadnuť.
1Nitra0 b.nie
1Nová Dubnica0 b.nie
1Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
1Nové Zámky0 b.nie
1Partizánske0 b.nie
1Pezinok0 b.nie
1Piešťany0,5 b.áno MsÚ využíva elektronickú evidenciu žiadostí, avšak mesto nepredáva byty do
osobného vlastníctva, iba prideľuje nájomné byty postavené s podporou ŠFRB na
základe presne stanovených pravidiel vo VZN a to prostredníctvom
spoločnosti Bytový podnik mesta Piešťany s.r.o. v zmysle zmluvy

Poradovníky
sú zverejnené na úradných tabuliach a webovej stránke mesta
1Poprad0 b.nie
1Považská Bystrica0 b.nie bez možnosti sledovať stav žiadosti viď link 6ed7ad546db1c5ca919d alebo anna.stastna@povazska?bystrica.sk
1Prešov0 b.nie
1Prievidza0,5 b.ánoviď link viď link
viď link
1Púchov0,5 b.áno
1Revúca0 b.nie
1Rimavská Sobota0 b.nie
1Rožňava0,5 b.áno Na základe osobne podanej žiadosti
občana sú mu pridelené autentizačné údaje na prístup do webovej
aplikácie - Privátna sekcie portálu E-GOV, kde môže získať aj informácie
o došlej pošte od občana, stave a priebehu jej vybavovania a odoslanej
pošte z úradu.
1Ružomberok0,5 b.áno
1Sabinov0 b.neodpovedali
1Šaľa0 b.nie
1Šamorín0 b.nie
1Sečovce0 b.nie
1Senec0 b.nie
1Senica0,5 b.áno žiadosť - viď link
evidencia - viď link
1Sereď0 b.nie
1Skalica0 b.nie
1Smižany0 b.nie Obecné byty sú postavené
z prostriedkov ŠFRB štátnych
dotácií, prevod bytov nie je podobu 30 rokov prípustný.
1Snina0 b.nie
1Spišská Nová Ves0 b.nie
1Stará Ľubovňa0 b.nie
1Stará Turá0 b.nie
1Stropkov0 b.nie
1Stupavamesto nie je vlastníkom bytov
1Štúrovo0 b.nie
1Šurany0 b.nie
1Svidník0 b.nie
1TopoľčanyŽiadateľ môže žiadosť o pridelenie bytu poslať mailom. Na webovej stránke mesta zverejňujeme poradovník žiadateľov a ten pravidelne aktualizujeme podľa uznesenia MsZ.
1Trebišov0 b.nie
1Trenčín0 b.nie
1Trnava0 b.nie
1Tvrdošín0 b.nie
1Veľké Kapušany0 b.nie
1Veľký Krtíš0 b.nie
1Veľký Meder0 b.nie
1Vráble0 b.nie Nie v zmysle Vašej otázky, ale Poradovníky žiadateľov
o nájomné byty sú uverejnené na webstránkach mesta.
1Vranov nad Topľou0 b.nie
1Žiar nad HronomNeprideľujeme byty do osobného vlastníctva, iba prenajímame
1Žilina0,5 b.ánoviď link
1Zlaté Moravce0 b.nie
1Zvolen0 b.nie v roku 2014 podpísalo mesto zmluvu
na realizáciu projektu „Elektronizácia služieb miest
„eMestá“ z Operačného
programu Informatizácia samosprávy“
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte