V.2. Riadia sa zmeny schváleného rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na internete na pripomienkovanie verejnosťou, atď.)?

 
Názov
V.2
 
1Banská Bystrica0 b.nie Postupujeme v súlade so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Zverejňujeme všetky vykonané rozpočtové úpravy na pripomienkovanie s výnimkou zmien rozpočtu v kompetencii p. Primátora
1Bratislava - Dúbravka0 b.nie
1Bratislava - Karlova Ves0 b.nie
1Bratislava - Nové Mesto0 b.nie
1Bratislava - Rača0 b.nie
1Bratislava - Staré Mesto0 b.neodpovedali Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v § 9 ods. 2 veta pred bodkočiarkou ustanovuje, že pred schválením je rozpočet obce
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu
mohli obyvatelia obce vyjadriť. Návrh prípadnej zmeny schváleného rozpočtu sa
predkladá ako materiál na rokovanie MsZ a je zverejnený na webovom sídle
mestskej časti.
1Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
1Brezno0 b.nie Zmeny rozpočtu sú schvaľované MsZ, cez vydanie rozpočtového opatrenia v zmysle !14 ods. 2 písm a)b)c) a d) Zákona č. 583/2004 Z.z. v znp. Zmeny nie sú zverejňované na pripomienkovanie verejnosťou
1Holíč0 b.nie
1Humenné0 b.nie
1Kežmarok0 b.nie
1Komárno0 b.nie
1Košice - Západ0 b.nie Zákon o majetku obcí č. 138/1991 Zb. ukladá používať obchodnú verejnú súťaž, alebo verejnú dražbu. Mestská časť Košice – Západ uplatňuje
postup obchodnou verejnou súťažou.
1Levoča0 b.nie
1Liptovský Mikuláš0 b.nie (rozpočtové zmeny patriace do kompetencie MsZ sa zverejňujú na
webovom sídle mesta v rámci zverejnených materiálov rokovania ; rozpočtové
zmeny v kompetencii primátora sa pred ich schválením nezverejňujú –
z dôvodu operatívy, ide o čiastky do 20 tis. eur)

Všetky schválené zmeny rozpočtu zverejňujeme aj na webe už
od roku 2013, viď

viď link
1Lučenec0 b.nie
1Modra0 b.nie
1Piešťany0 b.nie
1Poprad0 b.nie
1Považská Bystrica0 b.nie
1Prešov0 b.nie
1Púchov0 b.neodpovedali Úpravy rozpočtu sú prerokované v príslušných komisiách MsZ, na MsR a MsZ
1Ružomberok0 b.nie
1Sabinov0 b.neodpovedali
1Sereď0 b.nie
1Snina0 b.nie
1Stará Turá0 b.nie
1Stupava0 b.nie
1Štúrovo0 b.nie
1Tvrdošín0 b.nie O zmenách rozpočtu je povinnosť viesť evidenciu
podľa § 14 zákona č.583/2004 Z. z.
v znení nesk. predpisov, čo mesto Tvrdošín dodržuje.
1Veľký Krtíš0 b.nie
1Veľký Meder0 b.nie
Priemer0,68 b.
33Bánovce nad Bebravou1 b.áno
33Banská Štiavnica1 b.áno
33Bardejov1 b.áno
33Bratislava1 b.áno
33Bratislava - Devínska Nová Ves1 b.áno
33Bratislava - Petržalka1 b.áno
33Bratislava - Podunajské Biskupice1 b.áno
33Bratislava - Ružinov1 b.áno
33Bytča1 b.áno
33Čadca1 b.áno
33Detva1 b.áno
33Dolný Kubín1 b.áno Zmeny schváleného rozpočtu prechádzajú odporúčacím konaním cez poradné orgány mesta
a schvaľovacím konaním mestského zastupiteľstva. Plánované investičné
akcie sa prejednávajú aj so zástupcami
jednotlivých mestských častí.
33Dubnica nad Váhom1 b.áno
33Dunajská Streda1 b.áno
33Fiľakovo1 b.áno Pri zmenách v rozpočte
postupujeme v zmysle rozpočtových pravidiel a zákona o obecnom zriadení.
33Galanta1 b.áno Návrh úpravy rozpočtu je zverejnený 7 dní pre konaním MsZ na úradnej tabuli
mesta v rámci celého materiálu predloženého na rokovanie, pričom verejnosť ho má možnosť
pripomienkovať.
33Handlová1 b.áno
33Hlohovec1 b.áno zmeny schváleného rozpočtu sú zverejňované v rámci materiálov na rokovanie MsZ na webovom sídle mesta
33Kolárovo1 b.áno vrátane monitorovacích správ
33Košice1 b.áno
33Košice - Dargovských hrdinov1 b.áno
33Košice - Juh1 b.áno
33Košice - Nad jazerom1 b.áno
33Košice - Sever1 b.áno
33Košice - Sídlisko KVP1 b.áno
33Košice - Sídlisko Ťahanovce1 b.ánoviď link Posledné zmeny v roku 2013 nie sú
zachytené z dôvodu neukončeného prenosu dát na nové webové sídlo mestskej časti
33Košice - Staré Mesto1 b.áno Zmeny schváleného rozpočtu sú na úradnej tabuli MČ Košice Staré mesto.
33Krompachy1 b.áno
33Kysucké Nové Mesto1 b.áno
33Levice1 b.áno
33Malacky1 b.áno
33Martin1 b.áno
33Michalovce1 b.áno
33Moldava nad Bodvou1 b.ánoviď link
33Myjava1 b.áno Úpravy rozpočtu takisto v materiáloch na rokovanie zverejňujeme.
33Nitra1 b.áno
33Nová Dubnica1 b.áno
33Nové Mesto nad Váhom1 b.áno
33Nové Zámky1 b.áno
33Partizánske1 b.áno Zmena rozpočtu, ktorú schvaľuje MsZ je zverejňovaná 15 dní vopred.
33Pezinok1 b.áno
33Prievidza1 b.áno
33Revúca1 b.áno
33Rimavská Sobota1 b.áno
33Rožňava1 b.áno
33Šaľa1 b.áno
33Šamorín1 b.áno z časového hľadiska to vždy nevychádza
33Sečovce1 b.áno v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
33Senec1 b.áno
33Senica1 b.áno
33Skalica1 b.áno
33Smižany1 b.áno
33Spišská Nová Ves1 b.áno
33Stará Ľubovňa1 b.áno
33Stropkov1 b.áno
33Šurany1 b.áno
33Svidník1 b.áno
33Topoľčany1 b.áno
33Trebišov1 b.áno
33Trenčín1 b.áno Zmeny rozpočtu zverejňujeme len tie, ktoré schvaľuje Mestské
zastupiteľstvo. Tie, ktoré schvaľuje primátor, nie sú zverejňované, ale Mestské
zastupiteľstvo je o nich pravidelne informované.
33Trnava1 b.áno
33Veľké Kapušany1 b.áno
33Vráble1 b.áno Samozrejme, veď to
prikazuje zákon (keď hovorí o rozpočte ako takom, teda vrátane noviel ...)
33Vranov nad Topľou1 b.áno
33Žiar nad Hronom1 b.áno
33Žilina1 b.áno
33Zlaté Moravce1 b.áno
33Zvolen1 b.áno
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte