Martin

Pridať do porovnania
 Známka
A
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
 Celkové hodnotenie
77 %
 Pozícia
2.
Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+1
Zložky hodnotenia
Hodnota
  I.
Prístup k informáciám
100 %
  II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
57 %
  III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
100 %
  IV.
Predaj a prenájom majetku
85 %
  V.
Rozpočet
100 %
  VI.
Dotácie a granty
79 %
  VII.
Byty a sociálne zariadenia
18 %
  VIII.
Personálna politika
74 %
  IX.
Etika a konflikt záujmov
58 %
  X.
Územné plánovanie a stavebný úrad
80 %
  XI.
Obecné podniky a investície
38 %

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte